hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, June 03, 2018

Het water staat in de Werkendamse kerkHet digitale platform Delpher biedt een schat aan historische informatie. Zoals het bovenstaande stukje uit de Rotterdamsche Courant van 2 maart 1799. Door een overstroming staat zelfs het water in de kerk in Werkendam. Het water moet dan zeer hoog zijn geweest, de kerk van 1799 staat immers op een hogere plek in het dorp Werkendam. Het hoge water is veroorzaakt door ijsdammen, een fenomeen dat in die jaren wel vaker aanrichtte aan de dijken en zorgde voor veel overstormingen in het rivierengebied.