hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, July 01, 2018

Dominees dol op Werkendam

De Bethelkerk heeft weer een nieuwe predikant; H.J. Agteresch uit Capelle aan de IJssel

Deze week werd bekend dat de Bethelkerk in Werkendam weer een nieuwe predikant heeft. H.J. Agteresch (48)  uit Capelle aan de IJssel wordt de nieuwe predikant bij de Gereformeerde Gemeente. Een man die op latere leeftijd theologie ging studeren en voorheen werkte als arts. Hij kreeg 38 beroepen vanuit het hele land, maar koos voor de gemeente in Werkendam.

Bij de Hervormde Gemeente (wijk 2, bondsgemeente) heeft ds. H.J. Lam het beroep aangenomen. Hans Lam was ooit voorzitter van de Gereformeerde Bond en in die hoedanigheid gekant tegen vrouwen als predikant. Bij de Hervormde Gemeente (wijk 1) wred vandaag G.R.G. van der Neut uit Utrecht bevestigd als nieuwe predikant. Beide wijken waren meer dan twee jaar vacant.