hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, July 03, 2018

Was Truus Groeneveld-Damminga de eerste vrouw in Waterschapsbestuur?


Truus Damminga-Groeneveld met op de voorgrond Teuni Burgers

Vandaag 100 jaar geleden werd Suze Groeneweg als eerste vrouw gekozen in de Tweede Kamer. Aan haar verkiezing in de kamer ging een lange strijd om het vrouwenkiesrecht vooraf. Dat werd uiteindelijk in 1919 verleend, Suze Groeneweg werd dus door louter mannen gekozen. De aandacht in de media voor deze bijzondere, historische gebeurtenis was voor mij aanleiding om te zoeken wie de eerste vrouw in het bestuur van een waterschap of hoogheemraadschap was. Op een factsheet van Atria kwam ik tegen dat het om Truus Groeneveld-Damminga zou gaan, zij werd in 1978 gekozen in het bestuur van Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. Toch twijfel ik of ze echt de eerste vrouw was, hadden elders nog geen vrouwen in het waterschapsbestuur gezeten? Ik ga dat toch nog eens uitzoeken. De eerste dijkgraaf was Joan Leemhuis, zij werd in 1984 de eerste dijkgraaf.