hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, August 14, 2021

In Memoriam dijkgraaf Bastiaan Snoek

Vandaag ontving ik het droeve bericht van het overlijden van oud dijkgraaf Bastiaan Snoek. Hij was al enkele weken ziek en is 13 augustus overleden op de leeftijd van 80 jaar. Amarinus Bastiaan Snoek werd geboren op 26 februari 1941 op de boerderij aan de Kalversteeg in de Zuid-Hollandse polder te Hank.

Alma en Bastiaan Snoek bij de boerderij aan de Kalversteeg (foto Ronald Veuger)


Bastiaan Snoek werd al op jonge leeftijd dijkgraaf, in juli 1976 volgde hij de onverwacht overleden dijkgraaf A.D. den Dekker op als dijkgraaf van  waterschap de Alm en Hoogheemraadschap voor het Land van Heusden en Altena. Vanaf 1 januari 1977 vormden de waterschappen samen het Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch en werd Bastiaan Snoek opnieuw dijkgraaf. Dat bleef hij maar liefst 27 jaar tot het Hoogheemraadschap opging in Waterschap Rivierenland. Dat Alm en Biesbosch werd samengevoegd met Waterschap Rivierenland was mede aan zijn inzet te danken, er lag namelijk een voorstel op tafel om het gebied samen te voegen met de Brabantse Waterschappen. Door sterk lobbywerk wist dijkgraaf Snoek dit te voorkomen met als argument dat het gebied behoorde bij het stroomgebied van de grote rivieren. Een terecht argument en ik ben hem nog altijd dankbaar voor dat lobbywerk.

Bastiaan Snoek samen met Fien Bakker


De functie van dijkgraaf was Bastiaan Snoek niet geheel onbekend, ook zijn vader en grootvader waren dijkgraaf van de Zuid-Hollandse polder. Ook had Snoek de watersnoodramp van 1953 als twaalfjarige jongen aan den lijve ondervonden, toen de dijk bij Hank doorbrak en de Zuid-Hollandse polder onder water liep. Een van de meest bijzondere periodes als dijkgraaf was voor Bastiaan Snoek het hoge water in 1995. Het had niet veel gescheeld of het Land van Heusden en Altena had toen moeten evacueren, net als 250.000 andere bewoners van het Rivierengebied. Maar Bastiaan vertrouwde op  zijn dijken, als kostte hem dat wel enkele slapeloze nachten. 

Bastiaan Snoek in 2005 bij zijn afscheid als dijkgraaf


Bastiaan Snoek bleef zijn leven lang wonen op de boerderij aan de Kalversteeg. Naast dijkgraaf was hij ook raadslid en zelfs nog enkele jaren wethouder in de gemeente Dussen. Kennelijk was die dubbelfunctie in die tijd nog geen probleem. Na zijn afscheid als dijkgraaf bleef hij altijd maatschappelijk actief. Zo was hij voorzitter van de Molenstichting, ook in die functie wist hij door zijn lobbywerk regelmatig geld binnen te halen voor de restauratie van de molens van de stichting. Verder was hij nog enige tijd voorzitter van de Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch en van het Toeristisch Bureau Altena Biesbosch. Ongetwijfeld vergeet ik nog een aantal functies waarin Bastiaan Snoek actief was. 

Bastiaan Snoek met links van hem Jan Baan van het Brabants Landschap


Bastiaan Snoek was een fijne man met kennis van zaken, een echte bestuurder. Ik sprak menigmaal met hem over het werk van het waterschap. Iets dat me altijd is bijgebleven uit zijn tijd als dijkgraaf is een van de persbijeenkomsten die destijds werden belegd, het moet al zo'n twintig jaar geleden zijn. Tijdens een van die bijeenkomsten vertelde hij over een onderzoek naar klimaatverandering. Daarin was voorspeld dat het vaker en harder zou gaan regenen. Daar moet ik nog weleens aan terug denken als we het over clusterbuien en extreme regenval hebben. Bastiaan, ik zal je missen.