hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, September 04, 2017

Geschiedenis schrijven

De nieuwe inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard


Een historisch besluit. Geschiedenis schrijven. Het zijn grote woorden, maar ze passen bij de visie op een toekomst bestendig watersysteem in de Alblasserwaard. In 1366 werd in het gebied het Achterwaterschap zo ingericht dat het water via Kinderdijk werd uitgemalen. Vier jaar later, vanaf 1370 werd ook het water van de Nederwaard naar Kinderdijk gebracht, zo vertelde heemraad Arie Bassa ter inleiding. En nu 651 jaar later wordt het allemaal anders. De Alblasserwaard wordt opgedeeld in de Nederwaard en de Overwaard; twee logisch afgebakende gebieden; het water van de Nederwaard wordt via Kinderdijk afgevoerd en het water van de Overwaard straks via een nieuw gemaal in Groot Ammers en/of bij het gemaal Giessen. Zo hoeft het water ook niet langer over lange afstanden te worden weggemalen. In de gezamenlijke commissie watersysteem en waterkeringen was vrijwel alleen lof op het voorstel. De enige discussie die losbrandde ging over 'peil volgt functie' of 'functie volgt peil'. Maar ook met die discussie gaan we misschien wel geschiedenis schrijven. Jan Bikker wees er terecht op dat in het bestuursakkoord 'peil volgt functie' is opgenomen. Maar nu Waterschap Rivierenland in de visie op de iconische polder de Alblasserwaard voor het eerst ook 'functie volgt peil' opneemt, kan niet anders dan sprake zijn van schuivende panelen. Weliswaar pas na 2030, maar de geest is uit de fles.