hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, January 29, 2018

Bevermanager bij Waterschap Rivierenland

Beverbord in de Noordwaard


In de Biesbosch werden in de afgelopen jaren bevers doodgereden, zoveel dat de gemeente Werkendam zich genoodzaakt zag om borden aan te brengen om zo het verkeer te waarschuwen. In Limburg zijn ze nog een stapje verder gegaan, daar werden bevers afgeschoten. Opmerkelijk, omdat bevers beschermde dieren zijn. Maar de beverplaag richtte zoveel schade aan dat het waterschap niet anders kon dat deze drastische maatregel nemen. Bevers zijn aaibare dieren, maar kunnen met hun geknaag aan bomen en het graven in dijken wel onze waterveiligheid in gevaar brengen. Om die reden werd bij Waterschap Rivierenland een 'bevermanager' aangesteld. Loes Penning de Vries houdt zich bij het waterschap bezig houden met de coördinatie en vormgeving van het bevermanagement. "Bevers kunnen graafschade aan waterkeringen veroorzaken en dit neemt risico’s met zich mee zodra er perioden van hoogwater optreden. Daarnaast kunnen ze overlast veroorzaken in het watersysteem door de bouw van dammen. Door toename van de beverpopulatie is het bevermanagement wenselijk binnen Waterschap Rivierenland; op alle niveaus van planvoorbereiding tot en met planuitvoering moet rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de bever. In deze nieuwe functie ga ik me o.a. bezig met houden met het opstellen van een beverbeheerplan en het begeleiden van diverse onderzoeken", zo schrijft ze op haar LinkedInn pagina

 http://hanviskie.blogspot.nl/2017/03/de-bevermanager.html

 https://nos.nl/artikel/2213515-waterschap-limburg-schiet-beschermde-bevers-af.html