hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Friday, January 26, 2018

Wie ruimt die omgewaaide bomen op?

Het dode bomenbos in de Noordwaard

Deze omgewaaide boom stond vlakbij de boerderij op de Dooiemanswaard


De januari stormen hebben ook in de Noordwaard voor de nodige omgewaaide bomen gezorgd. Nu staan in de Noordwaard sinds de ontpoldering al heel veel bomen bijna het jaar rond met hun voeten in het water. Veel bomen legden al het loodje, maar door de storm zijn het er nog veel meer geworden. Moeten al die omgewaaide bomen zo blijven liggen? Of heeft Staatsbosbeheer nog een taak om de bomen om te zagen en het hout af te voeren? Of hoort dat niet tot de taak van Staatsbosbeheer, maar bij de beheerder van het ontpolderde gebied? 

Één boom aan de Kievitswaard legde tijdens de stormen het loodje