hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Saturday, January 27, 2018

Molens als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

De watermolens in het schootsveld van Fort Altena; vooraan de Zandwijkse molen en daarachter de Uitwijkse molen


Op Fort Giessen hielden we als Erfgoed Altena woensdagavond onze jaarlijkse erfgoedavond. Een avond waarop we alle erfgoed organisaties uit de regio uitnodigen om met elkaar van gedachten te wisselen over het behoud van ons aller erfgoed. Maar ook om onze plannen voor 2018 met elkaar te delen, om aandacht te schenken aan meer samenwerking en om te praten over het erfgoedbeleid. Deze keer was wethouder Paula Jorritsma te gast die vertelde over het erfgoedbeleid van de nieuwe gemeente Altena. "Erfgoed moet je altijd bevechten", zo liet ze weten. De gemeenten werken aan een cultuurhistorische nota en samenvoeging van de drie monumentencommissies. Als Erfgoed Altena gaat onze voorkeur uit naar een commissie waarin ook lokale kennis worden geborgd (met een zetel voor Erfgoed Altena?). De Bond Heemschut - afdeling Brabant - liet hier ook een kritische kanttekening bij plaatsen in een opiniestuk in het Brabants Dagblad. 

De Molenstichting vroeg uiteraard aandacht voor haar molens. Met name de twee watermolens in het schootsveld van Fort Altena, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een Brabantse gedeputeerde had in het verleden al eens geopperd dat die molens ook op de Werelderfgoedlijst zouden moeten. Maar vervolgens had de Molenstichting nooit meer iets vernomen, dus misschien konden gemeenten zich hier hard voor maken. Wethouder Paula Jorritsma zegde toe hier navraag naar te doen.