hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Monday, January 22, 2018

Van Fort Vuren tot peilschaalhuisje

Rechts op de foto ligt Fort Vuren


Tijdens de commissie Waterkeringen spraken we vanavond over diverse dijkversterkingen zoals Wolferen-Sprok en Gorinchem-Waardenburg. Bij Wolferen-Sprok is mogelijk sprake van een dijkverlegging bij Oosterhout, maar daar is nog geen duidelijkheid over. Speciale aandacht werd gevraagd voor het witte kerkje bij Sleeswijk; een rijksmonument. Ook in het dijkvak Gorinchem-Waardenburg is sprake van bijzondere cultuurhistorische plekken. Het gehele dijkvak van 23 kilometer is verdeeld in vakken van 500 meter. Twee van die vakken; bij Fort Vuren en bij het peilschaalhuisje in Herwijnen werden uitgelicht voor ons als commissieleden. Fort Vuren ligt pal aan de Waaldijk in de zichtlijn van Slot Loevestein. Als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie - en bijna Werelderfgoed - deed ik navraag welke beperkingen dit betekent voor de aanpak van de dijk en de mogelijkheden tot herbouw van woningen op de versterkte dijk. Rond het Fort liggen de verboden kringen en daar mag als het Werelderfgoed is, niet zomaar gebouwd worden. 

http://peilschaalhuisje.nl/