hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, January 21, 2018

Dol op dominees


Het plakboek met de foto's van vele domineesEen plakboek met meer dan 500 foto’s van dominees. Deftige heren nog, vaak met een streng gezicht. Minutieus uitgeknipt en keurig van naam en woonplaats voorzien. Ooit moet iemand zich hier met liefde aan gewijd hebben.

Nogmaals het plakboek


Het plakboek dook enkele jaren geleden op tijdens een rommelmarkt, te koop voor een gulden of was het al een euro? In het boek zwart/wit foto’s uit kranten en tijdschriften, maar ook echte foto’s. Op de kaft een foto van een lezende predikant met daarboven de tekst ‘Dominee preekte’. En achterin het plakboek envelopjes met plaatjes die nog ingeplakt moeten worden. De Hervormde en Gereformeerde dominees nog keurig gescheiden. Al bladerend wordt je steeds nieuwsgieriger. Wie zou deze dominees verzameld hebben? En waarom? Was hij of zij dol op dominees? Of was het een kind dat droomde van een loopbaan als predikant? En in plaats van voetbalplaatjes, domineesplaatjes spaarde? In het plakboek ook enkele losse krantenknipsels uit de jaren zestig, zodat het vermoeden rijst dat ook het plakboek in die jaren gekoesterd en steeds bijgewerkt werd. In de tijd dat het gezegde ‘er komt een dominee voorbij’, nog werd gebruikt als er een ongemakkelijke stilte viel in een gesprek.

Dominee Jan van Ginkel te Uitwijk, hij diende de Hervormde gemeente van 1959-1964

Dominee A. G. Haring, hij diende de Hervormde gemeente in Veen van 1961 tot 1966

Was het iemand uit de regio die de foto’s inplakte? Er staan inderdaad enkele bekende namen in. Een pasfoto van ds. Tjalma ontbreekt niet in het boek. Hij was predikant in Veen van 1893 tot 1943. Dick Honcoop uit Veen schreef over ds. Tjalma: “Hij was een statige persoon die dagelijks door het dorp wandelde met hoge hoed en wandelstok met zilveren knop”.  Uit Veen ook nog een foto van ds. A.G. Haring. Jan van Ginkel, predikant te Uitwijk van 1959 tot 1964 staat op één van de weinige kleurenfoto’s in het plakboek. Samen met een bruidspaar poseert hij voor de deur. Geen echte foto, maar een krantenknipsel van professor Kornelis Heiko Miskotte siert het plakboek. Hoewel geboren in Utrecht, werd hij gedoopt in de Hervormde kerk te Andel. En dan nog een statige foto van ds. Jhr. E.L.W.M. Hoeufft van Velsen uit Meeuwen. In 1947 de initiatiefnemer van de Christelijke school in Meeuwen die tot 2004 zijn naam droeg. Pas toen werd de dorpsschool omgedoopt tot ‘de Ark’.   

Dominee J. Smit, de eerste Gereformeerde Bondsdominee in de Hervormde gemeente, hij werd 16 oktober 1960 bevestigd

Ds. Smit te Genderen