hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Thursday, January 25, 2018

Hoog Water

Hoog water in Werkendam


Over dijken
langs hoog water
Rivieren zijn een zee geworden

Hoe laag het
binnendijkse land
en dreigend
nu het water,
dat tastend tegen
dijken staat,
begerig zoekend
naar een zwakte.

Als het dan
lukt daarin een
bres te slaan,
is het water
in zijn element,
en stort met
kracht zich in
het bange land.

Jenneke Mijnlieff-Verschoor (1925-2017)