hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, January 17, 2018

Wilgen weren water

Het water in de Noordwaard staat tegen de wilgen die Fort Steurgat moeten beschermen.


Opnieuw raast morgen een storm over ons land. Deze storm zorgt opnieuw voor hoogwater in de Noordwaard. Maar hoe hoog wordt het morgen, stroomt de drempel over? Al twee maal eerder werd die voorspelling dit jaar gedaan, maar het bleef bij een voorspelling. Tijdens het hoge water vorige week was wel goed te zien hoe de wilgen rond Fort Steurgat het water moeten weren. Langs het Fort is een brede strook wilgen aangeplant die het waterpeil moeten temperen. Vier jaar geleden verscheen daarover een artikel in de Volkskrant.