hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, January 30, 2018

Zonnepark op RWZI in Gorinchem


Het laatste zonnepaneel werd vastgeschroefd voor Bram van der Beek, Fre Vorselmans, Hennie Roorda, Helga van Leurs en Jacob Knoops

Voormalig weervrouw Helga van Leur (thans ambassadeur duurzaamheid en klimaat) was uitgenodigd als speciale gast tijdens de opening van het eerste zonnepark van Waterschap Rivierenland bij de RWZI in Gorinchem. En laat ze nu ook nog de zon hebben meegebracht! Op de RWZI werden maar liefst 2700 zonnepanelen geplaatst. Heemraad Hennie Roorda mocht haar aankondigen. De aanleg was redelijk vlot verlopen zo vertelde projectleider Bram van der Beek met gepaste trots. Vooral omdat de zonnepanelen in de bestaande bakken werden geplaatst op de eigen zuivering en er ook geen wijziging van het bestemmingsplan nodig was. De RWZI is niet helemaal volgelegd, maar er is ruimte gereserveerd voor AquaBatterij. Zij werken aan een concept waarbij de zonne-energie in batterijen kan worden opgeslagen, zodat ook in de nachtelijke uren voldoende energie beschikbaar is om de RWZI draaiende te houden. Het heeft iets te maken met zoet en zout water, maar de uitleg was voor mij iets te technisch. Overigens ligt de RWZI in Hoog-Dalem middenin een duurzame uitbreidingswijk van Gorinchem waar het merendeel van de huizen geen gasaansluiting heeft, zo liet wethouder Arjen van Rijsdijk weten. 

Er werden 2700 zonnepanelen gelegd op de RWZI, Helga van Leur was speciale gaste bij de opening

Helga van Leur vertelde over de kwetsbaarheid van ons klimaat en voorspelde dat het in Nederland misschien inmiddels wel 3 tot 4 graden warmer kan worden. Wat betekent die klimaatverstoring voor de zeespiegelstijging? Ze riep iedereen dan ook op om in actie te komen; om te werken aan biologische en technische kringlopen. Dus op welke drie punten kom jij in actie? Hoe wil jij duurzamer leven? Zelf weet ik het antwoord nog niet. Met het scheiden van afval, zonnepanelen op dak en minder vlees eten lijkt het al heel wat. Maar misschien 1. elektrisch rijden, 2. niet meer vliegen (dat doe ik al zelden), 3. minder spullen kopen?