hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Sunday, February 04, 2018

Watersnood vernielt Van Dam orgel in Nieuwendijk


Het Van Dam orgel in de kerk in Nieuwendijk

De boeiende kerkgeschiedenis in het Land van Heusden en Altena houdt uiteraard niet op bij de gebouwen en de predikanten. Ook over de orgels valt veel te schrijven. Organist Jaco van de Werken deed dat al eens voor de Historische Reeks. Zo schreef hij ook over het orgel in de Gereformeerde kerk in Nieuwendijk. Deze kerk werd gebouwd in 1878 en kreeg toen een Van Dam orgel. In 1947 werd het orgel door de firma Clavaux omgebouwd, de tractuur werd geëlectrificeerd en een kegellade geplaatst voor verschillende nieuwe stemmen. Maar tijdens de Watersnoodramp van 1953 die 1 februari werd herdacht, spoelde ook water in de buitendijks gelegen kerk. daarmee werd het Van Dam orgel zo beschadigd, dat in 1959 de Gebroeders Van Vulpen opdracht kregen om een nieuw orgel te bouwen. Geld voor het orgel kwam uit het Waternoodsfonds. 


Het Van Vulpen orgel


In maart 1960 werd het orgel in gebruik genomen. Het instrument kwam tot stand tijdens de heroriëntatie van de orgelbouw en werd een voorbeeld voor de 'neo-barok' stijl. Het orgel werd destijds als verfrissend, helder en sprankelend omschreven, in de huidige tijd wordt het als 'scherp' betiteld. In het front ontwerp is de oriëntatie op oudere instrumenten zichtbaar, zoals in de tussenliggende spiegelvelden. Ook de horizontale trompetten zijn kenmerkend voor deze periode. 


Jaco van de Werken achter het orgel (foto Streekarchief)