hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, February 21, 2018

Grip op Water Altena bezoekt Andelsch Broek

Andelsch Broek, waterberging bij het Pompveld


Het burgerplatform 'Grip op water Altena’ houdt haar eerste activiteit op zaterdag 3 maart vanaf 09.30 uur bij de waterberging in Andelsch Broek. Onder begeleiding van gidsen van Brabants Landschap wordt die ochtend een rondwandeling gemaakt bij het waterbergingsgebied naast natuurgebied het Pompveld. De wandeling duurt ongeveer een uur. 


Het burgerplatform ‘Grip op water Altena’ is begonnen met een kleine groep mensen die meer grip op water in hun omgeving willen krijgen. Enkelen van hen waren zelf getroffen door de wateroverlast in de voorbije jaren. Zij willen andere inwoners stimuleren zelf aan de slag te gaan om wateroverlast in de toekomst te beperken. Dat kan door simpele maatregelen te nemen, zoals het gebruik van een regenton of het vervangen van tegels door bloemen. Ook het waterschap en gemeenten in Altena zijn betrokken bij ‘Grip op water Altena’. Ze gebruiken het platform om burgers te informeren over de maatregelen die zij nemen om de regio klimaatbestendiger te maken. Een voorbeeld hiervan is de waterberging bij het Andelsch Broek die in 2017 is aangelegd door Waterschap Rivierenland. Tijdens de wandeling komen inwoners meer te weten over de waterberging en het natuurgebied en kunnen ze kennismaken met het burgerplatform ‘Grip op water Altena’. 

Waterberging bij het Andelsch Broek (foto Bart Portzgen)

Naast het organiseren van activiteiten is het platform op zoek naar versterking. Enthousiaste inwoners, organisaties en bedrijven die Altena waterbestendiger willen maken zijn welkom. Dit kan bijvoorbeeld door mee te denken, activiteiten te organiseren of weer- en waterwaarnemningen te delen. Ook wil het platform kennisuitwisseling stimuleren, zoals het delen van ervaringen en tips om wateroverlast te beperken. Het platform wil in een open dialoog met alle inwoners en betrokken partijen het netwerk uitbreiden tot een echte watercommunity. 

Deelname is gratis. Laarzen of stevige schoeisel worden aanbevolen. Aanmelden voor deelname kan via gripopwater.gt20@gmail.com Het startadres is Kooiweg, zijweg van de Lage Oldersdijk (Giessen).