hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, February 27, 2018

Handboek dijkbewaking


Het handboek werd uitgereikt tijdens de AB vergadering

Tijdens onze laatste AB vergadering van vrijdag 23 februari ontvingen we het nieuwe 'Handboek dijkbewaking'. Het leeuwendeel van de kennis uit het handboek komt uit de boezem van Waterschap Rivierenland, als dijkenwaterschap is binnen de organisatie heel veel kennis over dijkbewaking. Het boek werd samengesteld door ons waterschap en STOWA. Dijkwachten hebben het boekje op zak als ze patrouille lopen. Aan de hand van de foto's kunnen zij zien wat er mogelijk mis is. Zo lezen we over Craquel√©; scheuren, kloven of spleten. Deze kunnen in het maaiveld, maar ook in bijvoorbeeld het asfalt te zien.  Het boekje vindt inmiddels grif aftrek bij andere waterschappen. 

Vandaag werd ook het evaluatierapport van de grote crisisoefening 'Deining & Doorbraak' gepubliceerd. 

https://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2018/02/geslaagde-crisisoefening-rivierdijken-schat-aan-inzicht.html