hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Wednesday, May 17, 2017

Bouwen aan een burgerplatform

Een groepsfoto van de deelnemers aan de workshop van GroudTruth 2.0

Hoe kunnen beleidsmakers, wetenschappers en burgers samen ICT inzetten voor nieuwe vormen van interactie en participatie? Die vraag stond centraal bij een avond van Ground Truth 2.0. De projectbegeleiders spraken over citizen observatory, ze konden geen goed Nederlands woord bedenken bij die term. Het is een drie jarig internationaal project dat de kennis en ervaringen van burgers wil combineren met data van wetenschappers om zo beleidsmakers te helpen in het zoeken naar tot oplossingen. Zoals een oplossing voor de grotere wateroverlast door klimaatverandering. Wat kunnen we daar zelf aan doen, wat kunnen gemeenten doen en wat kan het waterschap doen? Een mooi voorbeeld van de inzet van burgers bij de oplossing is het contract dat waterschap Rivierenland heeft afgesloten met lokale weermannen. Zij hebben heel veel data, die voor het waterschap interessant kunnen zijn. Wat me op viel tijdens de avond is dat nog heel data niet gedeeld worden, maar ook dat in de onderlinge communicatie nog veel te winnen is. Op 13 juni krijgt het project weer een vervolg.