hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, September 05, 2017

Geschiedenis schrijven (2)

Schilderij van de molens in Kinderdijk van de Overwaard; de molens van de Nederwaard ontbreken op het schilderij omdat ze ook niet mee wilden betalen. Het schilderij hangt in het Waardhuis in Kinderdijk
Met een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard zal ook de rol van de gemalen bij Kinderdijk veranderen. Alleen door de besluiten uit 1366 en 1370 om het water van het Achterwaterschap en de Nederwaard bij Kinderdijk uit te malen, kon dit uitgroeien tot het huidige Werelderfgoed met zijn majesteuze molens in de polders. Want hoe anders hadden onze voorouders ooit droge voeten kunnen houden zonder al die molens. Nu staan bij Kinderdijk nog twee gemalen; het J.U. Smitgemaal en het Overwaard/Kok gemaal. Met nieuwe gemalen bij Groot-Ammers en/of Giessen is minder maalcapaciteit nodig bij Kinderdijk. Voor het J.U. Smitgemaal werden al eerder plannen ontwikkeld om dit te electrificeren en deels om te bouwen tot bezoekerscentrum bij het Werelderfgoed Kinderdijk. Juist om op die plek het verhaal te vertellen van de iconische polder de Alblasserwaard en onze dagelijkse strijd tegen het water. Als het AB op 29 september definitief instemt met de toekomstvisie voor het gebied begint zo een volgend hoofdstuk van onze geschiedenis.