hanviskie

Hanviskie schrijft op haar blog regelmatig over water en het waterschap. Als bestuurslid van Waterschap Rivierenland schrijft ze vooral over het werkgebied van Rivierenland, met speciale aandacht voor de ontpoldering van de Noordwaard in Werkendam. De blog is soms informerend, soms opinierend, vaak kritisch of prikkelend. Om zo waterschappers en burgers scherp te houden! En mijn kiezers op de hoogte te houden van mijn werk als volksvertegenwoordiger.

Tuesday, March 26, 2019

Een verschil van 0,16 procent

Vandaag kregen we van Waterschap Rivierenland een verdere verfijning van de verkiezingsresultaten. En die geven een mooi inzicht in de herkomst van de CDA stemmers. 

Herkomst van alle CDA stemmers in 2019


Zo scoorden we procentueel gezien de meeste stemmen in de gemeente Maasdriel (Gerard van den Anker), Altena (ikzelf) en Berg en Dal (Martien Nillisen). Ook per kandidaat geeft het inzicht waar de meeste stemmen vandaan komen. Zo scoorde ikzelf het beste in Altena, Nijmegen (door optreden tijdens debat in LUX?) en Vijfheerenlanden (daar stemmen alle vrouwen op een vrouw!?). 


Herrkomst van de stemmen op mijzelf


En dan was daar ook nog een vergelijking tussen de verkiezingsresultaten van 2015 en 2019. En daaruit blijkt dat we als CDA 0,16 procent stemmen verloren hebben. Dat is veel minder dan gedacht omdat in andere staafdiagrammen de percentage 18 en 17 procent zijn genoemd. Maar in werkelijkheid was het in 2015 een percentage van 17,62 procent en in 2019 17,46 procent. Wel opmerkelijk dat we in 2015 vijf zetels hadden zonder lijstverbinding van SGP/ChristenUnie en nu vier zetels. 


De verkiezingsresultaten van 2015 vergeleken met die van 2019Monday, March 25, 2019

Tien vouwen in bestuur Waterschap Rivierenland

Bij de Waterschapsverkiezingen van 20 maart zijn zeven vrouwen gekozen in het bestuur van Waterschap Rivierenland. Samen met de drie vrouwen van de geborgde zetels maakt dat samen tien. Maar liefst een derde van alle zetels en een verdubbeling van de vijf vrouwen die we al hadden. 

Riet de Graaf is een van de vrouwen in het bestuur van Waterschap Rivierenland


De volgende vrouwen zijn gekozen:
Hennie Roorda en Moana van IJsseldijk (Water Natuurlijk)
Nanette Reitsma (VVD)
Corry van Rhee-Oud Ammersveld (PvdA)
Esther Groenenberg en Hannie Visser-Kieboom (CDA)
Riet de Graaf en Wilma Fokker (ongebouwd)
Lily van Troostwijk (Bedrijven) 

Esther Groenenberg is eveneens gekozen in het bestuur van Waterschap Rivierenland

Verder worden op 28 maart veertien nieuwe leden beëdigd; dat is een meer dan in 2015. Toen namen 13 mensen afscheid van het bestuur van Waterschap Rivierenland. 

Sunday, March 24, 2019

De moeder de vrouw

De Bommelse brug


Ik ging naar Bommel om de brug te zien.
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden
die elkaar vroeger schenen te vermijden,
worden weer buren. Een minuut of tien
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd -
laat mij daar midden uit de oneindigheid
een stem vernemen dat mijn oren klonken.

Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,

en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.
O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer.
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal u bewaren.

Martinus Nijhoff

Saturday, March 23, 2019

Heuvels van blauw op Fort Bakkerskil

Wie nog de illusie koestert dat kinderen lieve prinsjes en prinsesjes zijn, komt bij het zien van 'Heuvels van blauw' bedrogen uit. De acht spelers van theatergroep Yrros! gaan terug naar hun kindertijd. 


De acteurs gaan terug naar hun kindertijdNaar het vroeger waar kinderen genadeloos spelen, zo schrijft de theatergroep in de vooraankondiging. Dat wordt nog versterkt door de kinderfoto's van de spelers die op de website zijn terug te vinden. En daarmee is niets te veel gezegd. Andrey, die de pop van haar beste vriendin Angela ernstig verminkt. Of samen met Peter de parasjuuter ineens een weddenschap in de war stuurt. Diezelfde Peter krijgt daarop een genadeloos pak slaag van zijn drie 'vrienden'.  Stiekem dromen de vier jongens midden in de Tweede Wereldoorlog van een heldhaftig bestaan als soldaten, maar ondertussen schoppen ze een eekhoorntje dood. En de meiden vinden ze maar niets. 

De meiden vinden ze maar niets


Maar hun minachting voor 'Donald Duck' is nog groter, vooral omdat hij door zijn moeder wordt mishandeld na het afstoken van het kolenhok. Ook zijn vrienden vertonen genadeloos pestgedrag, zelfs de meiden doen mee. Als het al te ver gaat, kruipt Donald snikkend weg in een autowrak. Maar nog is het niet genoeg voor de kinderen; genadeloos wordt hij opgesloten in de brandende auto. Het duurt maar even tot de kinderen hun handen in onschuld wassen. 'Zij waren kilometers ver aan het spelen'......

Donald Duck spelend met vuur in zijn autowrak

Ze waren kilometers ver aan het spelen


Het stuk speelt zich af in een loods op Fort Bakkerskil met een sober decor met herfstbladeren op de vloer en enkele boomstammen in de hoek. Het Fort zelf wordt blauw uitgelicht, het is al van veraf te zien in de laaggelegen polders van de waterlinie. Het blauw is een knipoog naar de titel van het stuk 'Heuvels van Blauw'. Het is een vertaling van het Engelse stuk 'Blue Remembered Hills' van toneelschrijver Dennis Potter. De regie is in handen van Martine Werners. De vaste spelers van Yrros! Jacky van der Vleuten, Lida Hagenaars, Eric Schopman en Rob Scheerman zijn uitgebreid met Bart Brouwers, Kees Westein en Tom Manussen. 

Fort Bakkerskil, blauw uitgelicht tijdens de theatevoorstelling


Wie de historie van Fort Bakkerskil kent en weet heeft van de tijd dat het in gebruik was als interneringskamp zal de beklemmende sfeer van het stuk nog intenser ervaren. In die dagen direct na de bevrijding in 1945 werden gevangenen genadeloos mishandeld. Maar een ieder waste zijn handen in onschuld, de bewakers waren kilometers ver ............


Spelers bedanken na afloop het publiek


De voorstelling is nog te zien op 29, 30 en 31 maart, kaarten kosten 12,50 euro

Friday, March 22, 2019

Wereldwaterdag

De Wereldwaterdag wordt al sinds 1992 gehouden om zo aandacht te vragen voor schoon water. Goed om zo aandacht te vragen voor schoon water, maar het moet natuurlijk gewoon iedere dag Wereldwaterdag zijn. Water vormt samen met voedsel onze eerste levensbehoefte. Triest is het daarom dat juist vandaag door Waterschap Rivierenland een ernstige vervuiling van het oppervlakte water werd ontdekt bij de golfbaan in Spijk. De vervuiling is zo ernstig dat het wordt ontraden het water voor mens en dier te gebruiken.  Na constatering van de vervuiling zijn direct maatregelen genomen, komende week volgt meer informatie. 

Thursday, March 21, 2019

De dijkgraaf

Bij tijd en wijle komen wij de man nog tegen
in weer en wind, in vreze op de hoge dijk
fietsend langs de scherpe grenzen van zijn rijk

Zijn zadel kraakt - hij moet nu vele jaren wegen -
terwijl hij schat en speurt in volle vaart
opdat wij veilig slapen in zijn waard.

Hij hoort geloei. Er is iets mis. Hij wil het weten.
Met onvoorziene angst fietst hij van ons vandaan,
Wij waren al van schuld en zien hem later staan
tot aan zijn borst in water. Dat wij dat niet vergeten.


L.F. Rosendijkgraaf Mathieu Gremmen neemt poeziebundel 'Langs brede rivieren' in ontvangstEen gedicht speciaal voor Wereldpoéziedag, passend bij de dag met de voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen 2019

Wednesday, March 20, 2019

De onverwachte rijkdom van Altena

In de Werf was deze avond de schrijver Jan van Mersbergen te gast. Hij werd door Arie Wezemer ondervraagd over zijn nieuwste boek 'de onverwachte rijkdom van Altena'. Het is het tiende boek van Jan van Mersbergen die opgroeide in Altena. 

Schrijver Jan van Mersbergen in de Werf


De roman speelt zich af rondom de Put in Almkerk, waar Jan als opgroeiende tiener graag vertoefde. In het boek kruipt hij in de huid van een vrouw. Arie Wezemer, die het boek al mocht lezen, spreekt over een 'verhaal van hier'. Ook een boek dat zich goed laat verfilmen. Verder liet de schrijver niet veel los over het boek, vooral om de lezer niet bij voorbaat het plot van het boek te verklappen. Overigens verwacht Van Mersbergen niet dat het boek veel mensen naar Altena zal trekken. 

Foto's van de expositie, naar een bekende Amerikaanse verkiezingsposter


Naast schrijver Jan van Mersbergen werd in de Werf een foto expositie getoond van fotogroep Lumiere. Aan de hand van het thema van de boekenweek  met als 'Moeder de vrouw' had Lumiere een serie foto's gemaakt. Tuesday, March 19, 2019

Aanhoudend verkiezingskoorts

Nog een nachtje slapen en dan mogen we naar de stembus voor de Provinciale Staten en de waterschappen. 

Een selfie van mijn poster met mijn dochter


Maar als kandidaten moeten we nog zeker twee nachtjes slapen alvorens de uitslag op zetelniveau te ontvangen. En pas op 25 maart weten we bij Waterschap Rivierenland de uitslag op kandidaat niveau. Ik blijf het opmerkelijk vinden dat ons waterschap kennelijk niet in staat is de uitslag eerder op kandidaat niveau bekend te maken. Zo houdt de verkiezingskoorts nog wel even aan. Voor nu welterusten............. 

Monday, March 18, 2019

Beheer waterpeil door boeren?

Tijdens de avond 'Aan tafel met water' op woensdag 6 maart spraken we over schoon, voldoende en veilig water. Bij het thema voldoende water klonk de oproep om vooral gebruik te maken van de eigen gebiedskennis van de inwoners. Maar kwam ook het voorstel om het beheer van het waterpeil door boeren zelf te laten regelen. Zouden andere waterschappen daar ervaring mee hebben?

Botenoverzet bij de stuw in Uppel

Andere aandachtspunten zijn:
-Communicatie over waterpeilen vanuit waterschap naar burgers
-Bereikbaarheid van het waterschap
-Waterschap: Wij weten wat goed voor u is.......
-Gebruik kennis uit het gebied zelf
-Gemaal Sleeuwijk aandachtspunt voor achterliggende boeren (na bouw centrale waterzuivering en energiefabriek)
-Flexibel zomer- en winterpeil
-Te veel water in Altena is een probleem, te weinig niet......
-Zorg voor maatwerk, elk gebied is anders
-Neem mensen mee, informeer waarom je iets doet
-Fruittelers hebben behoefte aan maatwerk en overleg (beregening)

Sunday, March 17, 2019

Omdenken bij te dure dijken

Gisteren berichtte de Gelderlander over de dure rivierdijken en mogelijk uitstel omdat Waterschap Rivierenland geld tekort komt om de dijken volgens de nieuwe normen veilig te maken. Als CDA hebben we hier al eerder aandacht voor gevraagd, Tweede Kamerlid Jaco Geurts stelde al in november vragen over de fors hogere kosten ten opzichte van eerdere ramingen. De minister liet toen weten dat ze pas in 2023 gaat kijken of er meer geld nodig is. Nog vier jaar wachten kan echt niet, reden om in de laatste commissie vergadering aan te dringen op het schrijven van een brief naar de minister. Na publicatie van de Gelderlander over de dure rivierdijken en eventueel uitstel reageerde Ernest Cartigny via een tweet.


Protest tegen nevengeul Varik Heesselt @CartignyErnest Mar 16
Ik begrijp er niets meer van! Eerst bedenkt men een absurd dure nevengeul en nu is er niet eens geld voor gewone dijkversterking over?


Zo hoog kan het water komen....

Hij stipt een terecht punt aan. Want waar is al dat geld dat nodig was voor die nevengeul Varik Heesselt gebleven? Verdampt? Al gereserveerd voor andere projecten? Zo zie je dat de verkokering rond water kan leiden tot geldgebrek bij de ene overheid, terwijl een andere overheid daar wel extra geld voor over had. Misschien moet de Deltacommissaris hier zijn licht nog maar eens over laten schijnen. En aan de minister kunnen we vragen of het geld voor de nevengeul niet even teruggestort kan worden naar ons waterschap? Of houdt ze het geld liever in de knip?